cover
Đoàn Quốc Thái
(Nguyện là gác trọ bản thân.)

Mini game

Những game nhỏ được viết bằng ngôn ngữ HTML và Javascript, bạn có thể chơi trên máy tính hoặc điện thoại thông minh cũng như máy tính bảng. Các game này hầu như mình sưu tầm về để thỉnh thoảng tự chơi relax.

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Không ngừng học
Mạng thư viện